Σύνδεση     Εγγραφή
Αναζήτηση
  Φορέας
  Κατάσταση
 
Πολιτική απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο του bizhelp, διατηρείται αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών του Δικτυακού Τόπου που οι ίδιοι της γνωστοποιούν κατά την εγγραφή τους στην υπηρεσία (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, email κλπ). Σε ό,τι αφορά τους μη καταχωρισμένους επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού Τόπου, συλλέγονται αποκλειστικά στοιχεία χρήσης σε συνδυασμό με τη διεύθυνση IP πρόσβασης, από την οποία ο Διαχειριστής (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) δεν πρόκειται να επιχειρήσει να συνάγει την ταυτότητα του χρήστη, παρ’ εκτός εάν ο νόμος της επιβάλλει άλλως.

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του Δικτυακού Τόπου, η ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, η ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και η προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης με αυτούς. Ο Διαχειριστής δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα χρηστών σε οποιονδήποτε τρίτο, παρ’ εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας έναντί τους, εάν διαταχθεί προς τούτο από αρμόδια αστυνομική ή δικαστική αρχή, ή άλλως υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Με τη χρήση της του Δικτυακού Τόπου αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου (τους οποίους μπορείτε να δείτε εδώ).
Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας από το αρχείο μας.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσής σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε, το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση κάθε λάθους που τυχόν περιλαμβάνεται σε αυτά, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων σας, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Cookies
Ο ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιεί "cookies" για την αναγνώριση των Χρηστών συγκεκριμένων υπηρεσιών / σελίδων του Δικτυακού Τόπου. Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του κάθε χρήστη και τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ή να λάβουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη. Τα "cookies" χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του Χρήστη σε συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες ή σελίδες. Κάθε επισκέπτης / Χρήστης του Δικτυακού Τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ώστε είτε να προειδοποιείται για τη χρήση "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες / σελίδες του Δικτυακού Τόπου είτε να απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση η χρήση τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / Χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων
Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις με διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εν λόγω τρίτοι συλλέγουν, επεξεργάζονται ή προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών των διαδικτυακών τόπων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Δικτυακό Τόπο και τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του, παρακαλούμε δείτε εδώ.


 
Όροι χρήσης
Πολιτική απορρήτου
Επικοινωνία
Project Co-funded by the European Regional Development Fund and
by national funds of the participating countries.
www.interreg.gr
© 2011, Interreg IV RBDICT Consortium.